Top 10 loại thực phẩm bà bầu cần phải tránh

Top 10 loại thực phẩm bà bầu cần phải tránh
Nguyễn Bảo Ngọc cảm ơn bài này.
  1. Nguyễn Bảo Ngọc
    mình bị nghén bia nên thi thoảng vẫn phải xin chồng cho uống 1 tí không thì thèm lắm
    15/11/18