Thai nhi biết những gì khi nằm trong bụng mẹ?

Thai nhi biết những gì khi nằm trong bụng mẹ?
Mẹ Kem and PhươngPhạm like this.
  1. Mẹ Kem
    bởi vậy các mẹ nên tích cực cho con nghe nhạc và thai giáo từ trong bụng để con phát triển trí tuệ sớm!
    19/11/18